TAGDÍJ

TAGDÍJ ÖSSZEGE 2021. ÉVBEN:

-Alaptagdíj:                                                                                    6.800 Ft
-Méhcsaládonkénti díj:                                                                  85 Ft
-Pártolói tagdíj:                                                                           2.000 Ft
-Késedelmi dij március 31. utáni fizetés esetén:       5.000 Ft

– Uj tag belépési dija:                                                               5.000 Ft

TAGDÍJFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:
-Miskolcon az egyesületi gyűléseken és a Regionális rendezvényen
-Méhészklubokban a klubvezető által megjelölt helyen és időpontban.