MÉHÉSZETEK ELLENŐRZÉSE

Méhészetek ellenőrzése – kérdéslista

A Járási Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai által a méhészetek ellenőrzése során vizsgált kérdések:

 1. A méhészet regisztrációjára sor került a Tenyészet Információs Rendszerben?
 2. Rendelkezik méhegészségügyi kiskönyvvel?
 3. A méhészet bejelentése (február végéig, ill. újonnan kezdett méhészkedés esetén a kezdést követő 8 napon belül) az illetékes jegyzőnél megtörtént?
  • A bejelentést igazoló dokumentum rendelkezésre áll?
 4. A méhész az elmúlt 1 évben vándoroltatta a méhcsaládjait?
  • A vándoroltatáshoz rendelkezett az előírt állategészségügyi igazolással?
  • A vándoroltatás során a méhész bejelentkezési kötelezettségének eleget tett?
  • A bejelentkezésre sor került a beszállítást követő 72 órán belül?
  • A vándoroltatás során a méhész kijelentkezési kötelezettségének eleget tett?
  • A kijelentkezésre sor került a kiszállítást megelőző 72 órán belül?
  • A hazatelepülést 72 órán belül jelentette a hatósági állatorvosnak?
  • A hazatelepülést 72 órán belül bejelentette a jegyzőnek?
 5. A méhcsaládok kezelésénél használ a méhész állatgyógyászati készítményt?
 6. Ha igen, a készítményekről pontos, naprakész nyilvántartást vezet?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmények vásárlásáról és birtoklásáról szóló adatokat?
  • Az állatgyógyászati készítményekhez kapcsolódó vények, megrendelők másodpéldányai megtalálhatók?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény nevét, gyártási számát és mennyiségét?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény forgalmazójának nevét és címét?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény adagolását, alkalmazásának módját?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény alkalmazásának időpontját?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény alkalmazásának időtartamát?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény élelmezés-egészségügyi várakozási idejét?
  • A nyilvántartás tartalmazza a készítmény felhasználásának indokát?
  • A nyilvántartás tartalmazza a kezelt méhcsaládok számát és azonosíthatóságát?
 7. Az állatgyógyászati készítményeket, azok egy részét a méhész alkalmazza?
  • Ha igen, az elrendelő állatorvos tájékoztatója rendelkezésre áll?
 8. Élelmezés-egészségügyi várakozási idővel rendelkező készítmény alkalmazásra került?
 9. A Varroa atka ellen a méhész rendszeresen védekezik?
 10. A méhek tavaszi kirepülése és a betelelés közötti időszakra előírt 3 hetenkénti vizsgálatokat elvégezték?
 11. A vizsgálatok a Varroa-atka jelenlétének felderítésére is kiterjedtek?
 12. A vizsgálatok a Varroa-atka számának változására is kiterjedtek?
 13. A vizsgálatok során észlelt a méhész betegségre utaló. illetve bizonytalan jellegű elváltozásokat?
  • Ha igen, erről haladéktalanul értesítette a méhegészségügyi felelőst vagy a hatósági állatorvost?
 14. A méhegészségügyi felelős részére előírt éves egyszeri kötelező monitoring vizsgálatot elvégezték?
 15. Az utolsó ellenőrzés óta adtak el méhcsaládokat?
  • Ha igen, a szükséges állatorvosi bizonyítvánnyal?
 16. Kaptárat, annak tartozékait, ill. más méhészeti felszerelést adott el a méhész a méhészetéből?
  • Ha igen, fertőtlenítésük eladás előtt előírás szerint megtörtént?
 17. Használt lépet, sonkolyt műlépkészítő üzemen kívül adott el, adott át a méhész?
 18. Vásárolt az utolsó ellenőrzés óta méhcsaládokat?
  • Ha igen, kísérte őket a szükséges állatorvosi bizonyítvány?
 19. Méhanyákat vásárolt az utolsó ellenőrzés óta?
  • Ha igen, kísérte őket a szükséges állatorvosi bizonyítvány?
 20. Méhrajt fogott be a méhész?
 21. Használt kaptárat, annak tartozékait, más méhészeti felszerelést vásárolt, hozott a méhészetébe?
  • Ha igen, fertőtlenítésük eladás, átadás előtt előírás szerint megtörtént?
 22. A méhészet állapota, gondozottsága megfelelő?
 23. A kaptárak, tartozékok tárolásánál betartják a jogszabály által előírtakat (méhek elől elzárva tárolják)?
 24. Lépet szabadban, kaptáron kívül, ill. méhek számára hozzáférhető helyen nem tárolnak a méhészetben?
 25. Amennyiben a méhek tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen van, a méhek tartási helyén a jogszabály által előírt tábla kihelyezésre került?
  • A tábla mérete megfelelő? (legalább 40×30 cm)
  • A tábla tartalmazza a méhész nevét?
  • A tábla tartalmazza a méhész lakcímét?
  • A tábla tartalmazza a méhész telefonszámát?
  • A tábla tartalmazza a tartási helyen lévő méhcsaládok számát?
 26. A méz tárolására szolgáló hordók élelmiszer-higiéniai szempontból megfelelőek?
 27. A méz tárolása során biztosított, hogy méhek nem férnek hozzá?
 28. A méz tárolása során biztosított, hogy idegen anyaggal nem szennyeződik?
 29. A termelt mézből felvásárló részére került értékesítésre?
  • Ha igen, a szükséges állatorvosi bizonyítvánnyal?
  • Ha igen, a bizonyítvány egy példánya a méhésznél megtalálható?
 30. A termelt mézből felvásárlón kívül került értékesítésre?
 31. Ha igen, a méhész regisztrált kistermelő?
 32. Ha regisztrált kistermelő, vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartást?
  • A nyilvántartás tartalmazza az előállított termék mennyiségét?
  • A nyilvántartás tartalmazza az előállítás idejét?
  • A nyilvántartás tartalmazza az értékesített mennyiséget?
  • A nyilvántartás tartalmazza az értékesítés helyét?
  • A nyilvántartás tartalmazza az értékesítés idejét?
  • A nyilvántartás két évre visszamenőleg rendelkezésre áll?